Hem > H > Hur Räknar Man Ut Subnätmasken?

Hur räknar man ut Subnätmasken?

Den defaulta subnätmasken för ett klass C nät är 255.255.255.0 eller 11111111 11111111 11111111 00000000 i binär form. Har du ett klass C nät t ex 192.168.100.0 så har du också denna subnätmask. I ett sådant nät blir adressen 192.168.100.0 nätnummer och kan alltså ej användas till en nodadress.

Läs mer

Related

Hur räknar man till 12 på franska?

Elva.12 Tolv.13 Tretton.14 Fjorton.15 Femton.16 Sexton.17

Vad styr nätmasken?

Det är nätmasken som bestämmer nätets gränser, det vill säga vilka som är den första respektive sista adressen i nätverket. Om vi tar ett vanligt hemmanätverk så brukar dessa ha adresser i nätet 192.168.0.0/24. Man kan också fråga vad är ett nät-id? Vad innebär Nät-ID? Det ID som alla datorer i samma subnät måste ha. Vad innebär Dator-ID? Det ID som en dator har inom ett subnät, två datorer i samma subnät kan inte ha samma Dator-ID.

Därmed, hur fungerar subnät?

Vad är ett subnät? Det finns miljontals nätverk runt om i världen och de alla varierar i storlek, men ju större ett nätverk är, desto svårare är det att hantera och underhålla. När ett nätverk är uppdelat i mindre bitar kallas dessa bitar för subnät. Ett subnät är som ett litet nätverk. Folk frågar också vilken är subnätmasken 192.168 0.0 24? Man har delat upp nätet 192.168.0.0 med subnätmask 255.255.255.240.

Related

Hur räknar man ut tid i Excel?

TimeWrite har lagts till i cellerna B2 och B3. Tryck på Enter för att skriva i cell B4. Tiden kan visas som mer än 24 timmar. Välj Format i gruppen Celler på fliken Hem och välj sedan Formatera celler. Välj Anpassad i listan Kategori i rutan Formatera celler.

Man kan också fråga vad är nätverksmask?

Här beskrivs vad en nätmask är, vad den används till och hur den skall konfigureras i TCP/IP baserade nätverk. Nätmasken är en 32 bitars adress bestående av 4 oktetter som används för att ange vilken del av IP-adressen som är nätverks-ID och vilken del som är värd-ID. Folk frågar också vad visar ip-adressen? Internetprotokollet (IP) standardiserar hur datorer ska kommunicera med varandra. Likt principen med telefonnummer som går till en specifik telefon bygger IP-protokollet på att alla internetanslutna datorer ska ha en egen IP-adress.

Vilken nätmask är 23?

NätmaskCIDR-notationAntal adresser
255.255.252.0n.n.n.n/221 024
255.255.254.0n.n.n.n/23512
255.255.255.0n.n.n.n/24256
255.255.255.128n.n.n.n/25128
Vad är ett C nät? Klass C En klass C adress har tre byte reserverad för Nät-ID och en byte för Dator-ID. Första byten i Nät-ID börjar alltid med "110", teoretiskt alltså mellan 11000000-11011111 = 192 - 223. Nät-ID kan alltså vara mellan 192.0.0 och 223.255.255.

Vad gör en DNS?

Likt en telefonkatalog som översätter namn till telefonnummer så är databasen DNS en katalogtjänst som (bland annat) översätter IP-adresser – långa sifferkombinationer som datorer använder för att kommunicera med varandra – till domännamn, som är enklare för oss människor att hitta och komma ihåg.

By Corbin

Similar articles

Vad är Subnetting? :: Var kan jag se hur gammal min iPad är?
Användbara länkar