Hem > V > Vad Är Subnetting?

Vad är Subnetting?

Subnetting. Den nyare betydelsen är ett nätverk som har fått sin adressmängd från ett större IP-nätverk genom så kallad subnetting. IP-nätverk indelas i olika klasser där A-klassen är störst och C-klassen minst.

Läs mer

Med hänsyn till detta, vilken organisation svarar för den svenska delen av internets adressregister?

Det är organisationen Icann som garanterar detta adressregister, och för att se till att ingen obehörig tar sig in finns en unik krypterad huvudnyckel. Vilken funktion på internet kan man kalla för Internets adressregister? Om du skriver in eller klickar på en länk till en webbadress så får din dator kontakt med rätt server med hjälp av internets adressregister. Men egentligen översätts adressen alltså till en samling med siffror och punkter.

Man kan också fråga vad är skillnaden på publika och privata ip adresser?

Publika och privata IP-adresser

Varje enhet på nätverket får en privat IP-adress som inte syns utåt men som identifierar enheten lokalt. Sedan är det rent tekniskt routern som ansluter mot internet via internetleverantören och får din publika IP-adress som du skulle se om du gör en sökning på ”vad är min ip-adress?”.
Hur är en IP-adress uppbyggd? IP-adresser byggs upp genom en sifferkombination bestående av fyra block siffror som är åtskilda med en punkt (punktnotation), t. ex. är 192.168.0.1 en IP-adress. Siffrorna kan gå från 0-255 , förutom den första siffran som generellt sett inte kan börja på 0 eller 255.

Hur ofta byts IP-adress?

Faktum är att de ändras varje gång du startat om din dator eller om en ny enhet läggs till nätverket så kommer den att byta ip adress. På motsvarande sätt, hur hittar jag en ip-adress i mitt nätverk? Hitta IP-adress utan att använda kommandotolken

  • Gå till Start-menyn, högerklicka på Nätverk och välj Egenskaper. Detta öppnar Nätverks- och delningscenter.
  • Om du vill visa IP-adressen för en kabelanslutning, klickar du på Visa status till höger om till lokalt nätverk.

Därmed, vad motsvarar subnätmask 24 för decimal notation?

På samma sätt som med IP-adresser skrivs varje byte decimalt med en särskiljande punkt. 255.255.255.0 motsvarar alltså 11111111 11111111 11111111 00000000. Ett annat sätt att notera subnätmasken är att notera antal ettor, i detta fall 24 stycken vilket noteras ”/24”. Denna kortform är vanlig i IP-planer. I vilket nät hittar jag IP-adressen 192.168 1.129 25? Det är vanligt att använda den första eller sista tillgängliga adressen i ett nätverksområde för routerns gränssnittsadress. Det första subnätet 192.168.1.0/25, används för det nätverk som är kopplat till Gigabit 0/0 och det andra subnätet 192.168.1.128/25, används för det nätverk som är kopplat till Gigabit 0/1.

Hur många Hostadresser finns det?

Hur många hostadresser finns det? 4.

By Belvia

När släpptes Nintendo 64 i Sverige? :: Hur räknar man ut Subnätmasken?
Användbara länkar