Hem > V > Varför Kan Jag Inte Chromecasta Telia Play?

Varför kan jag inte Chromecasta Telia Play?

Ikonen uppe i högra hörnet visar att du är ansluten till samma wifi som en Chromecast. För att ansluta enheten till Chromecasten kan du klicka på ikonen. Den här dialogrutan kommer därefter att dyka upp. Klicka på Chromecast-enhetens namn för att ansluta.

Läs mer

Related

Varför kan jag inte öppna docx?

Du har inte behörighet att visa filen kan vara orsaken till att du inte kan öppna den. Du har inte tillgång till kontot. Du har inte rätt app på telefonen.

Följaktligen, hur gör man för att casta till tv n?

Casta från Chromecast-kompatibla appar till tv:n

 1. Kontrollera att den telefon, surfplatta eller dator som du castar med finns i samma Wi-Fi-nätverk som Chromecast eller tv:n med inbyggd Chromecast.
 2. Öppna en Chromecast-kompatibel app.
 3. Tryck på Cast-knappen.
 4. Tryck på den enhet som du vill casta till.
Därefter, hur castar man till tv med inbyggd chromecast? Först ansluter du Chromecasten till en HDMI-port på din TV. Förse den sedan med ström antingen genom att ansluta den medföljande USB-kabeln till en USB-port på din TV (om din TV har en sådan) eller ansluta nätadaptern till ett eluttag (Observera att Chromecast Ultra endast kan få ström via ett eluttag).

Vad behövs för att casta till tv?

Så här castar du: en snabbguide

 1. Anslut Chromecast till tv:n.
 2. Anslut USB-strömkabeln till Chromecast-enheten.
 3. Anslut den andra änden av USB-strömkabeln till den medföljande nätadaptern och sätt den sedan i ett vägguttag.
Hur byter jag Wi Fi nätverk för Chromecast-enheten? Om högtalaren eller skärmen är ansluten till ett WiFi-nätverk
 1. Öppna Google Home-appen. .
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger. Enhetsinformation.
 4. Tryck på Glöm bredvid WiFi. Du kommer tillbaka till startskärmen i Home-appen.
 5. Konfigurera enheten i det nya WiFi-nätverket enligt anvisningarna.

Related

Kan inte öppna exe fil?

För att kontrollera att filen inte är blockerad av Windows klickar du på filen och kontrollerar egenskaperna. Fenomenet visade sig för mig vid den senaste uppdateringen av Vista.

Hur byter man WiFi på Chromecast?

Anslut manuellt till Chromecast-enhetens SSID (Service Set Identifier).

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen tryck på Wifi. anslut till Chromecast-enhetens SSID.
 2. Öppna Google Home-appen och gör ett nytt försök att konfigurera enheten.
Dessutom, varför går det inte att ansluta till wifi? Det går inte att ansluta till något Wi-Fi-nätverk

Öppna Inställningar, sök efter och öppna Återställ nätverksinställningar, peka sedan på Återställ nätverksinställningar och försök igen. (Detta rensar alla dina Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningsdata.)

När kommer Chromecast med Google TV till Sverige?

Enligt 9 to 5 Googles uppgifter ska planen vara att släppa den nya produkten i år. När den kan tänkas komma till Sverige är okänt. Måste jag ha en smart-tv för att använda Chromecast? Chromecast kan vara praktisk om du redan har en tv med en HDMI-ingång men saknar en smart modul, vilket gäller även för Apple TV. De levereras av Google respektive Apple vilket också har betydelse för vad som krävs i form av tekniska lösningar för att hantera dem (enheter med Android och/eller iOS).

Varför går det inte att casta till tv?

kanintecasta

Med Google Home-appen

 • Öppna Google Home-appen .
 • Tryck länge på enhetens ruta.
 • Tryck på Inställningar uppe till höger Mer Återställ standardinställningarna. Återställ standardinställningarna.

By Aletha Mersinger

Similar articles

Kan man koppla in en router till en router? :: Kan inte koppla till Chromecast?
Användbara länkar