Månens stenar har ett ”hjärta” av eld: upptäckt


Analys av kinesiska månstenar visar att det fanns lava på månen för upp till 2 miljarder år sedan

Det kinesiska Chang'e-5-uppdraget tog med sig cirka två kilo stenmaterial från månens yta tillbaka till jorden i december 2020.

Uppdraget som genomfördes av Kinas nationella rymdstyrelse var det första uppdraget med återlämnande av månprover sedan 1976. Det senaste uppdraget var det sovjetiska Luna 24, som tog med sig 170 gram månjord tillbaka till jorden.

Vetenskapsmän runt om i världen studerar för närvarande månstensproverna på djupet, som verkar ha mycket att berätta om månen, som alltid har stått i centrum för människans fantasi men som fortfarande måste undersökas på många sätt.

De yngsta månstenarna någonsin

Månen bildades för cirka 4,5 miljarder år sedan. Stenprover som togs vid Apollo- och månuppdragen på 1960- och 1970-talen tycktes peka på en ganska exakt historia: månens vulkaniska aktivitet skulle ha avtagit under den första miljarden år av satellitens liv, med justeringar som kan ha involverat de följande miljonerna av år.

På grund av månens storlek har forskarna alltid varit ganska eniga om att satelliten började svalna för cirka 3 miljarder år sedan, för att sedan bli jordens "tysta, sysslolösa granne" som vi känner till i dag.

Den bristande förekomsten av kratrar i vissa områden skulle å andra sidan tyda på vulkanisk aktivitet långt efter den första miljarden år av satellitens liv: utan lavahypotesen skulle det inte vara lätt att förklara månens stora, släta ytor.

Å andra sidan borde ett "litet" objekt som månen svalna mycket snabbare än vad de månprover som samlats in av kineserna tycks indikera.

De stenar som Chang'e-5 tog från månen är ganska ovanliga: de bildades för cirka 2 miljarder år sedan, vilket gör dem till "de senaste stenarna som någonsin tagits från månens jord", säger Carolyn Crow från University of Colorado, en av författarna till studien.


Månens eldiga "hjärta"

Månens stenundersökning, som utförts av ett internationellt team och publicerats i Science, tyder på att månen har varit vulkaniskt aktiv mycket längre än vad dess storlek skulle kunna antyda.

Vetenskapsmän som deltagit i studien har därför föreslagit flera hypoteser, till att börja med hypotesen att de senaste lavaströmmarna är en produkt av värme som genererats av radioaktiva elementers sönderfall.

Det var för att kontrollera om det fanns sådan radioaktivitet i månens jord som Chang'e-5-uppdraget gick ut för att samla in prover i ett outforskat område av satelliten, Oceanus Procellarum, som tros ha bildats senare.

Den kemiska analysen bekräftade stenarnas ålder, som inte var äldre än 2 miljarder år, men hittade inte den mängd radioaktiv laddning som behövdes för att stödja hypotesen. Så vad har hållit månens vulkaniska aktivitet vid liv så länge? Enligt Alexander Nemchin, som är medförfattare till forskningen, kan en lösning vara att gravitationskrafter från jorden har gjort månens inre flytande, så att magma har kunnat flöda över ytan under lång tid.

"Månen var mycket närmare jorden för två miljarder år sedan", förklarar Nemchin: slutet på månens vulkaniska aktivitet skulle då vara ett resultat av att satelliten gradvis avlägsnat sig från vår planet, men detta förklarar fortfarande inte förekomsten av magma i Oceanus Procellarum.

Månforskningen har bara börjat. Harald Hiesinger vid universitetet i Münster har i flera år studerat bildandet av kratrar på ytan av jordnära himlakroppar, eftersom analyser av nedslag kan rekonstruera viktiga delar av vårt solsystems historia. De yngsta månstenarna någonsin, som bara har varit på jorden i några månader, har redan avslöjat tidigare oanade uppgifter och arbetshypoteser för forskarna.


Lämna en kommentar