TIM vill bli av med röstbrevlådan


Sedan den 17 november är röstbrevlådan inte aktiv på alla nya TIM SIM-kort. Så här aktiverar du den

Om det finns en extra betaltjänst som erbjuds av telefonoperatörer och som är lite använd och mycket hatad, så är det röstbrevlådan. För TIM-användare kan röstbrevlådan dock snart försvinna.

Telebolaget kommer nämligen från och med den 17 november inte längre att automatiskt aktivera röstbrevlådan på nya SIM-kort som säljs. Befintliga SIM-kort kommer dock att fortsätta att ha denna tjänst som tidigare, som kan behöva avaktiveras manuellt, medan alla som vill använda röstbrevlåda på ett nytt SIM-kort måste begära aktivering. Alla operatörer har länge kritiserat de avgifter för telefonkredit som orsakas av att den uppringda användaren aktiverar röstbrevlådan, särskilt de avgifter som utlöses när numret är upptaget eller oanträffbart.

Telefonsvarare: vad som har ändrats på nya TIM-kort

Den som köper ett nytt TIM SIM-kort idag kommer inte längre att hitta röstbrevlådan bland de aktiverade tjänsterna. Inte ens i de informationsblad som medföljer SIM-kortet nämns denna tjänst längre. Om du behöver aktivera tjänsten kan du dock göra det genom att ringa den automatiska telefonsvararen 40920, kundtjänsten på 119 eller använda appen MyTIM.


Så avaktiverar du röstbrevlådan

För dem som redan har varit TIM-kunder under en tid har dock inget förändrats: om du inte vill ha röstbrevlådan måste du avaktivera den manuellt. Du kan göra detta på olika sätt: via appen MyTIM, genom att gå till MyTIM Mobile och välja fliken Tjänster > Konfigurera från menyn Samtalshantering; eller genom att ringa 40920 om du följer instruktionerna från den automatiska telefonsvararen: eller slutligen genom att ange följande koder: ##21# ENTER (för att inaktivera röstbrevlådan vid alla samtal), #67# ENTER (för att inaktivera den när vårt nummer är upptaget), ##61# ENTER (när vi inte kan svara), ##62# ENTER (när vi inte kan nås).


Telefonsvarare: hur du aktiverar den

Den som precis har köpt ett nytt TIM SIM-kort och vill aktivera telefonsvararen kan göra det via 40920 eller 119, via MyTIM-appen (samma procedur som tidigare) eller genom att använda dessa koder: **21*41919# ENTER (alla samtal), **67*41919# ENTER (endast vid upptaget samtal), **61*41919# ENTER (när du inte kan svara), **62*41919# ENTER (när du inte kan nås).

Lämna en kommentar