Hemsida : Filtillägg : .awbr Fil

.awbr Fil

Filtyp WriteOnline WordBar File

Utvecklare Crick Software
Kategori Data filer
Format N/A

.AWBR alternativnummer

En AWBR-fil är en WordBar-fil som används av WriteOnline, ett läsverktyg som används för att hjälpa till att kämpa författare i gymnasiet genom högskolan. Filen innehåller ett eller flera ordbanker om ämnen som kläder, länder och mat.

Mer information

WordBar är ett talande ordbankverktyg som erbjuds av WriteOnline och är utformat för att förbättra elevernas ordförråd och utveckla sin skrivstruktur. WriteOnline är tillgängligt för Windows och OS X men har upphört för iOS.

Program som öppnas AWBR filer
Windows
Crick Software Clicker
Macintosh
Crick Software Clicker
iOS
Crick Software WriteOnline

Om AWBR filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil awbr-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen WriteOnline WordBar File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.