Programvara : Crick Software : Crick Software Clicker

Crick Software Clicker

Version
7
Plattforms
Licens Commercial
Kategori Educational

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Verktyg för ordbehandling
  • Clicker Board
  • Röstanteckningar
  • Realistisk talåterkoppling
  • Intelligent ordsprog

Crick Software Clicker är ett läskunnighetsverktyg som används av lärare för att skapa läroplanresurser anpassade till studentbehoven. Programmet hjälper barnen att spela mer av en aktiv roll i inlärningsprocessen.

Clicker har funktioner för bearbetning av ordbehandling avsedda att utveckla och kämpa till läsare och författare. Clicker kommer med Clicker Board-verktyget som hjälper eleverna att förbereda sig för skrivning. Det gör att eleverna kan manipulera och länka bilder, ord och ljud. Programmets Voice Notes-funktion gör att eleverna kan spela in ljudnoteringar och träna sina meningar för att arbeta med sina tankar och idéer.

Programmet ger en realistisk talåterkoppling som ger eleverna en åldersanpassad röst som de kan identifiera. Clicker har också ett inbyggt intelligent ordsprog som uppmuntrar kämpande elever att bredda sitt ordförråd.

Clicker används av lärare för att hjälpa eleverna att förbättra sina läs- och skrivförmåga. Det används också för att hjälpa studenter med fysiska funktionshinder, inlärningssvårigheter och andra specialutbildningsbehov. Crick Software Clicker är ett bra verktyg för lärare som vill hjälpa till att uppmuntra studenter i sina läs- och skrivförmågor.

Uppdaterad: 26 april 2016

▶ Primär filtillägg

.cdoc – Clicker Document

▶ Andra filtillägg används Crick Software Clicker 7

Stödda filtyper
.AWBR WriteOnline WordBar File
.CLKT Clicker Template
.CLKBD Clicker Board Set
.CLKV Clicker Communicator Vocabulary Set File
.CLKW Clicker Word Bank
.CLKP Clicker Object Palette File
.CLKX Clicker Grid Set
.CLKK Clicker Keyboard
.CLKTK Clicker Talk Set File
.CLKB Clicker Books File
.CLKS Clicker Sentences File
.CLKD Clicker Docs File
.CLKM Clicker Matching Set File
.CLKC Clicker Connect Set File
.CROP Crick Software Options File
Ytterligare relaterade filformat
.DOC Microsoft Word Document
.HTM Hypertext Markup Language File
.HTML Hypertext Markup Language File
.DOCX Microsoft Word Open XML Document