Hemsida : Filtillägg : .blend2 Fil

.blend2 Fil

Filtyp Blender Document Backup 2 File

Utvecklare Blender
Kategori Backup filer
Format Binary

.BLEND2 alternativnummer

Automatiskt genererad backupfil skapad av Blender, ett open source 3D modelleringsprogram; lagrar en säkerhetskopia av ett .BLEND dokument från den tidigare spara operationen två sparar sedan; innehåller den sparade versionen före filen .BLEND1 , vilken är den omedelbara säkerhetskopian av BLEND-dokumentet.

Mer information

Blender kommer att göra så många säkerhetskopior av BLEND-dokumentet som anges i användarprogrammets inställningar. Därför kan du se ".blend1," ".blend2," ".blend3," etc. filer tillsammans med din nuvarande ".blend" -fil så många gånger som du använder programbesparingsoperationen.

För att återställa en BLEND2-fil till ett Blender-dokument, byt namn på filtillägget från ".blend2" till ".blend" och öppna det normalt.

Program som öppnas BLEND2 filer
Windows
Blender
Linux
Blender
Macintosh
Blender

Om BLEND2 filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil blend2-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Blender Document Backup 2 File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.