Huvud : Filtillägg : .cha Fil

.cha Fil

Filtyp1IRC Chat Configuration File

Utvecklare N/A
Kategori Webfiler
Format N/A

Vad är CHA file?

Inställningsfil som används av IRC-klienter som mIRC; lagrar den information som krävs för att öppna en IRC-kanal; inkluderar servern, porten, kanalnamnet och eventuellt ett lösenord; öppnar automatiskt kanalen när den dubbelklickas.

Mer information

OBS! Webbadresser som slutar med ".cha" kan öppna ett chattprogram från en webbläsare.

Program som öppnas CHA filer

Filtyp2Photoshop Channel Mixture

Utvecklare Adobe Systems
Kategori Inställningsfiler
Format N/A

.CHA alternativnummer 2

Anpassad färgkanalblandning som kan appliceras på en Photoshop-bildfil; ändrar intensiteten hos källkanalerna, till exempel röd, grön och blå, och applicerar dem på en utgångskanal.

Mer information

Förinställningar för kanalblandning kan laddas och sparas genom att välja "Bild → Justeringar → Kanalmixer" från menyn Photoshop.

Program som öppnas CHA filer
Windows
Adobe Photoshop
Macintosh
Adobe Photoshop

Filtyp3Character Layout File

Utvecklare N/A
Kategori Font Files
Format N/A

.CHA alternativnummer 3

Innehåller teckenlayoutinformation för en viss typsnitt; beskriver hur tecknen är placerade och definierar karaktären mellan varje tecken.

Mer information

CHA-filer kan öppnas och redigeras med DTM (Dutch Type Library) FontMaster-programvaran.

Program som öppnas CHA filer
Windows
DTL OTMaster Light
DTL FontMaster Light
DTL KernMaster
Linux
DTL OTMaster Light
Macintosh
DTL OTMaster Light

Om CHA filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för cha och hur man öppnar den.

Filtypen Character Layout File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.