Hemsida : Filtillägg : .chrparams Fil

.chrparams Fil

Filtyp CryENGINE Character Parameters File

Utvecklare Crytek
Kategori 3D Image Files
Format N/A

.CHRPARAMS alternativnummer

Fil skapad med CryENGINE SDK, en programsvit som används för att bygga 3D-spel; innehåller referenser till teckenanimeringsfilerna ( .CAF ) samt information om animationshändelser för tecknet som kan åberopas när man programmerar spelet.

Mer information

Med CryENGINE 3.3 ersätter CHRPARAMS-formatet användningen av .CAL , .IK och .SETUP files. Informationen från dessa tre filtyper konsolideras nu i CHRPARAMS-formatet.

Program som öppnas CHRPARAMS filer
Windows
Crytek CryENGINE SDK

Om CHRPARAMS filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil chrparams-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen CryENGINE Character Parameters File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.