Programvara : Crytek : Crytek CryENGINE SDK

Crytek CryENGINE SDK

Version
3
Plattform
Licens Commercial
Kategori Graphics

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Hoppa in i dina mönster med WYSIWYG Sandbox-nivåredigeraren
  • Anslut, lär och samarbeta med andra utvecklare via Cryteks hjälpsamma online-community
  • Ändra spelelement, inklusive terräng, vegetation, karaktärer och fordon

Crytek CryENGINE SDK är ett program för utveckling av programvara (SDK) som används för att skapa och ändra CryENGINE-spel. Den är tillgänglig gratis för icke-kommersiell användning, annars kan användarna betala en månadsavgift för att få tillgång till alla CryENGINEs utvecklingsverktyg.

Med SDK kan du ändra vilken CryENGINE-funktion som helst, oavsett om det är terräng, vegetation , fordon, karaktärer eller musik. Satsen tillhandahåller en rad moddingverktyg, inklusive Sandbox-nivåredigeraren, som kan användas för att skapa och redigera spelplaner för wide open terrain. När du redigerar en nivå kan du direkt infoga dig själv i miljön för att se dina skapelser ur olika perspektiv.

I kombination med mjukvarans svitens olika funktioner, skapar Crytek en hälsosam online community genom att erbjuda officiella forum för CryENGINE-utvecklare att ansluta och samarbeta med varandra. Den här funktionen hjälper nybörjare till lätthet i SDK, eftersom det kan vara skrämmande för nybörjare.

SDK blir populär och brukar utveckla 3D-spel till PC och konsolsystem. Om du använder den fria versionen av SDK kan du skapa projekt, som icke-kommersiella spel, skolprojekt och filmer. Medan den inte är lika populär som Epic Games Unreal Engine SDK, erbjuder Crytek CryENGINE SDK fortfarande en imponerande motor och en rad verktyg för att utveckla eller moddera spel.

Uppdaterad: 16 januari 2015

▶ Primär filtillägg

.chr – CryENGINE Character File

▶ Andra filtillägg används Crytek CryENGINE SDK 3

Stödda filtyper
.DBA CryENGINE Animation Database File
.ANM 3D Animation File
.CRY CryENGINE Map File
.CBA CryENGINE Resource Compiler Settings File
.CHRPARAMS CryENGINE Character Parameters File
.CGA Crytek Geometry Animation File
.CDF CryENGINE Character Definition File
.CAL CryENGINE Character Animation List
.CGF Crytek Geometry Format File
.FPJ CryENGINE Facial Editor Project File
.IK CryENGINE IK Animation File
.JOY CryENGINE Facial Editor Joystick File
.SETUP CryENGINE Character Setup File
.CAF CryENGINE Character Animation File
.FSQ CryENGINE Facial Editor Sequence File
Ytterligare relaterade filformat