Hemsida : Filtillägg : .cmf Fil

.cmf Fil

Filtyp 1Creative Music Format

Utvecklare Creative Labs
Kategori Audio Files
Format N/A

Vad är CMF file?

Ljudfilformat utvecklat av Creative Labs; konstruerad för att användas med Creative Sound Blaster ljudkort och Creative-programvara; kan också spelas av vissa program från tredje part med stödjande plugin-program installerade.

Mer information

CMF-filer lagrar musikdata som en serie noter, som liknar en standard MIDI-fil ( .MID ). Men de innehåller också instrument som används för att spela upp olika ljud.

OBS! Ljudblasterinstrument ( .SBI ) filer liknar CMF-filer, men innehåller bara instrumentdata.

Program som öppnas CMF filer
Windows
FMJ-Software Awave Studio
Myriad Melody Assistant
Myriad Harmony Assistant
Linux
XMMS
Myriad Melody Assistant
Myriad Harmony Assistant
Macintosh
Myriad Melody Assistant
Myriad Harmony Assistant

Filtyp 2Cal3D Binary Mesh File

Utvecklare Cal3D
Kategori 3D Image Files
Format Binary

.CMF alternativnummer 2

Tredimensionell nätfil skapad med hjälp av Cal3D, ett teckenanimeringsbibliotek författat i C ++; lagrar 3D-geometrin för ett tecken med hjälp av polygoner som består av noder och kanter; används för att strukturera karaktären.

Mer information

Cal3D-maskor kan också lagras i ett XML-formulär med hjälp av .XMF -tillägget.

Program som öppnas CMF filer

Filtyp 3Connected Backup File

Utvecklare Autonomy
Kategori Backup filer
Format Binary

.CMF alternativnummer 3

Backup-fil som skapats av Connected Backup, ett program som används för att skapa säkra lokala och fjärranslutningar av datainnehåll. lagrar säkerhetskopierade filer i ett säkert proprietärt format kan avsevärt minska storleken på säkerhetskopieringsdata, men kan fortfarande vara mycket stor i storlek.

Mer information

CMF-filer kan användas för att säkerhetskopiera e-postdata från Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes. Programvarans komponent EmailOptimizer (EMO) lagrar säkerhetskopierade CMF-filer på följande platser i Windows:

[användare] \ Email Backup Optimization \ Data

C: \ ProgramData \ E-post Backup Optimization \ Data \ Mail \

Program som öppnas CMF filer

Om CMF filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil cmf-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Connected Backup File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.