Hemsida : Filtillägg : .det Fil

.det Fil

Filtyp Sage ACT! 5 Email Message

Utvecklare Sage
Kategori Data filer
Format N/A

.DET alternativnummer

Egen e-postmeddelandesformat som används av ACT !, ett kontakthanteringsprogram; innehåller ett enda e-postmeddelande utan bilagor.

Mer information

Om en ACT! e-post innehåller ett eller flera bilagor, varje bifogad fil sparas som en separat DET-fil. E-postmeddelandet innehåller pekare till varje associerad DET-fil, som kan nås genom att öppna det ursprungliga meddelandet. Om exempelvis ett e-postmeddelande innehåller tre bilagor, sparas det som fyra DET-filer - ett för meddelandet och tre för bilagorna.

OBS: DET-formatet användes i ACT 5.0 till 6.0.2 . ACT 6.0.3 och senare sparar e-postmeddelanden i .IMA format. Sage ACT! blev Swiftpage Act! år 2013.

Program som öppnas DET filer
Windows
Swiftpage Act!

Om DET filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil det-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Sage ACT! 5 Email Message, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.