Hemsida : Filtillägg : .env Fil

.env Fil

Filtyp 1Adobe Dictionary Data File

Utvecklare N/A
Kategori Data filer
Format N/A

Vad är ENV file?

Fil som används av Adobe-produkter, till exempel Acrobat och Illustrator; innehåller information för en ordlista, som kan användas för stavningskontroll i applikationen; ofta sett med andra ordlighetsfiler ( .CLX och .LEX filer), som tillsammans utgör den övergripande ordlistan.

Program som öppnas ENV filer
Windows
Adobe Acrobat
Adobe Illustrator
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat
Adobe Illustrator

Filtyp 2Now Contact Envelope Template

Utvecklare Now Software
Kategori Sidlayout-filer
Format N/A

.ENV alternativnummer 2

Kuvertmall skapad av Nu Contact, ett program som organiserar kontaktinformation och dagliga aktiviteter; innehåller en mallutskriftslayout för ditt kuvert; Fördefinierade alternativ inkluderar "Baronial 2", "Announcement A-2", "Commercial 5" och "Postcard".

Mer information

För att skapa ENV-filen, välj Definiera → Skriv ut mallar → Kuvert ..., välj knappen "+" längst upp till höger, namnge mallen och klicka på OK. Du kommer då att kunna redigera malllayouten och dess dimensioner. Klicka på OK när du är klar.

Välj den mall du vill skriva ut från, välj Arkiv → Skriv ut mallar ... välj din mall från rullgardinsmenyn "Malltyp" och klicka på OK.

Program som öppnas ENV filer
Macintosh
Now Contact

Filtyp 3Vue Environment File

Utvecklare E-on Software
Kategori Inställningsfiler
Format Text

.ENV alternativnummer 3

Programinställningsfil som används av E-on Vue, ett 3D-scenmodelleringsprogram; innehåller systemmiljöparametrar och andra variabler; kan användas för att ange enskilda eller gruppmaskinsegenskaper när du utför stora scener på flera datorer.

Program som öppnas ENV filer
Windows
E-on Vue
Macintosh
E-on Vue

Filtyp 4WordPerfect Environment

Utvecklare Corel
Kategori Inställningsfiler
Format N/A

.ENV alternativnummer 4

Används av Corel WordPerfect för att lagra fönster och palettplatser och andra inställningar. kan sparas av användaren för att spara olika palettlayouter, kända som miljöer.

Program som öppnas ENV filer
Windows
Corel WordPerfect

Om ENV filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil env-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen WordPerfect Environment, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.