Huvud : Bläddra : Sidlayout-filer

Sidlayout-filer

Sidlayoutfiler är dokument som kan innehålla både text- och bilddata. De innehåller också formateringsinformation, som definierar sidstorleken, marginalerna och hur innehållet organiseras på sidan. Sidlayoutdokument används ofta för att skapa utskrivbara publikationer, till exempel tidningar, tidskrifter och broschyrer.