Hemsida : Filtillägg : .gml Fil

.gml Fil

Filtyp 1GameMaker Language File

Utvecklare Yoyo Games
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

Vad är GML file?

Utvecklingsfil som används av GameMaker, ett program som används för att skapa datorspel, innehåller programkod skrivet i GameMaker Language (GML) som exekveras av GameMaker tolken.

Mer information

GML-filer används för att skapa spelskript, funktioner eller moduler.

Program som öppnas GML filer

Filtyp 2Geography Markup Language File

Utvecklare Galdos Systems
Kategori GIS Files
Format N/A

.GML alternativnummer 2

Geografiska dataformat skapat av Galdos Systems och stöds av Open Geospatial Consortium; Används av geografiker för lagring av geografiska data i ett standardutbytbart format.

Program som öppnas GML filer
Windows
ACD Systems Canvas
Safe Software FME Desktop
TatukGIS Viewer
Merkaartor
Linux
Merkaartor
Macintosh
Merkaartor

Filtyp 3Gerber Mill Layer File

Utvecklare Ucamco
Kategori Data filer
Format N/A

.GML alternativnummer 3

En GML-fil är en datautgångsfil som skapats av CAD-verktyg (PCB) som Autodesk EAGLE. Den innehåller layoutdata för skiktet som specificerar hålplatserna som måste fräsas.

Mer information

Gerberlagsfiler, som GML, används av PCB-tillverkningsmaskiner för att skapa PCB-kort. GML-filen är en exporterad version av PCB-layouten och refereras till kvarnhål i brädet.

OBS: Gerber-formatet var ursprungligen utvecklat av Gerber Systems men underhålls nu av Ucamco.

Allmänning GML filnamn

[projektnamn] .gml - GML-filen är uppkallad efter namnet på ditt PCB-projekt.

Program som öppnas GML filer
Windows
Autodesk EAGLE
Viewplot
Gerbv
Linux
Autodesk EAGLE
Gerbv
gEDA
Macintosh
Autodesk EAGLE
Gerbv
gEDA

Filtyp 4Graph Modeling Language File

Utvecklare N/A
Kategori Data filer
Format Text

.GML alternativnummer 4

Fil skapad i formatet GML (Graph Modeling Language), ett ASCII-textformat som används för att beskriva grafstrukturer; beskriver strukturen i grafen i en textbaserad hierarki och innehåller noder, kanter och attribut som innehåller grafen.

Mer information

Grafikmodelleringsspråket kan beskriva familjeträd, flödesdiagram, nätverk och andra grafstrukturer.

Program som öppnas GML filer
Windows
yWorks yEd Graph Editor
Linux
yWorks yEd Graph Editor
Cytoscape
Gephi
Macintosh
yWorks yEd Graph Editor

Om GML filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil gml-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Graph Modeling Language File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.


Senaste kommentarerna

Anonym:
.gml-filer är ett annat exempel på ett tillägg med många olika användningsområden. Den kanske vanligaste och mest kända är för utveckling av videospel i YoYo Gamemaker: Studio. Det var relativt enkelt att öppna en fil i detta program och det gjorde det möjligt för mig att skriva lite kod på GameMaker-språket. Dessutom tycker jag att det är anmärkningsvärt att samma fil kan användas av geografer för att lagra geografiska data. Jag använde Merkaartor för att visa några koordinater i en fil som jag laddade ner från Internet för att testa den. Jag undrar hur filer kan användas av olika typer av program med olika syften och hur kan man veta vilket program man ska använda?