Programvara : yWorks : yWorks yEd Graph Editor

yWorks yEd Graph Editor

Version
3
Plattforms
Licens Freeware

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Skapa manuellt eller automatiskt diagram från komplexa datamängder
  • Importera data och exportera diagram via olika filformat
  • Organisera data med olika layouter, som hierarkiska och träd

yWorks yEd Graph Editor är ett gratis, plattformsprogram som används för att generera diagram. Programmet låter dig skapa diagram manuellt eller automatiskt genom att importera data.

Redaktören ger en mängd olika funktioner för att göra diagramskapandet enkelt utan att offra makten. Programmet kan importera data från flera format, inklusive GraphML, Excel XLS, GEDCOM och GML. När du skapar grafen kan du välja mellan olika element för att anpassa ditt diagram. Du kan använda formnoder, gruppnod, UML-element för klassdiagram, BPMN-symboler för affärsprocessdiagram och flödesschema symboler.

Programmet kan automatiskt ordna diagramelement för komplexa datamängder eller vägleda dig genom din manuella utformning av layouten. Vissa tillgängliga layouter inkluderar hierarkiska, ortogonala, organiska, träd och cirkulära. När du arbetar kan du spara ditt diagramdokument i ett filformat med .GRAPHML -tillägget. När du är klar kan du exportera ditt diagram till flera filformat, till exempel .PDF , .SWF , .SVG , .JPEG och .PNG . Eller, om du vill nå en bredare publik, kan du publicera ditt innehåll på webben för interaktiv visning.

yEd Graph Editor erbjuder ett brett utbud av funktioner men är fortfarande lätt att använda. Applikationen kan importera och exportera data med olika filformat och kan automatiskt skapa ditt diagram eller låta dig manuellt anpassa ditt diagram. yWorks yEd Graph Editor är ett solidt val för att visa upp dina data.

Uppdaterad: 27 april 2016

▶ Primär filtillägg

.graphml – GraphML File

▶ Andra filtillägg används yWorks yEd Graph Editor 3

Stödda filtyper
.GML Graph Modeling Language File
.SVG Scalable Vector Graphics File
.XGMML XGMML Graph File
.JPG JPEG Image
.TGF Trivial Graph Format File
.GRAPHMLZ Zip Compressed GraphML File
.PNG Portable Network Graphic
.YGF Y Graph Format File
.XLS Excel Spreadsheet
.XGML Graph Modeling Language XML File
Ytterligare relaterade filformat
.SWF Shockwave Flash Movie
.EMF Enhanced Windows Metafile
.EPS Encapsulated PostScript File
.PDF Portable Document Format File