Hemsida : Filtillägg : .gpr Fil

.gpr Fil

Filtyp 1GenePix Results File

Utvecklare Molecular Devices
Kategori Data filer
Format Text

Vad är GPR file?

Datafil skapad av GenePix Pro Software, ett analysprogram för biologiska experiment; sparar resultat för ett experiment som utförs med en GenePix Array List ( .GAL file); används för att lagra kvantitativa analyser från microarray data.

Mer information

GPR-filer använder Axon Text Format ( .ATF files), vilket är ett avgränsat format för en vanlig text.

Program som öppnas GPR filer
Windows
SoftMaker Office
Molecular Devices GenePix Pro Software
Linux
SoftMaker Office

Filtyp 2Babylon Glossary Builder Project File

Utvecklare Babylon
Kategori Data filer
Format Binary

.GPR alternativnummer 2

Projektfil skapad av Babylon Glossary Builder, ett program som används för att skapa anpassade ordlistor för Babylon-applikationen; innehåller ordlista egenskaper samt termer och definitioner; brukade spara och ladda ordlista projekt samt uppdatera ordlistor.

Mer information

Babylon Ordlista Builder-projekt kan användas för att generera .BGL ordlistor.

Program som öppnas GPR filer

Om GPR filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil gpr-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Babylon Glossary Builder Project File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.