Huvud : Filtillägg : .hta Fil

.hta Fil

FiltypHTML Application

Utvecklare Microsoft
Kategori Executable Files
Format Text

.HTA alternativnummer

Program som kan köras från ett HTML-dokument; en körbar fil som innehåller hypertextkod och kan också innehålla VBScript eller JScript-kod; kan skapas genom att helt enkelt ändra filtillägget för en .HTM fil till en ".HTA" -tillägg; drivs av Microsoft HTML Application Host (Mshta.exe).

Mer information

Du kan köra HTML-program i Windows genom att dubbelklicka på HTA-filer. När du dubbelklickar på en HTA-fil öppnar Windows programmet i Internet Explorer och kör den inbäddade koden. När en HTA-fil öppnas på webben skapas det vanligtvis en dialogruta som säger:

"Vad vill du göra med den här filen?" ☐ Kör detta program från sin nuvarande plats ☐ Spara detta program till disken

Program som öppnas HTA filer
Windows
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Microsoft HTML Application Host

Om HTA filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för hta och hur man öppnar den.

Filtypen HTML Application, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.