Hemsida : Filtillägg : .llx Fil

.llx Fil

Filtyp LabVIEW VI Library Backup File

Utvecklare National Instruments
Kategori Backup filer
Format N/A

.LLX alternativnummer

Backup av ett LabVIEW VI-bibliotek ( .LLB ) -fil; används för vetenskaplig testning, mätning och kontrollapplikationer; skapades automatiskt av VI Library Manager när en LLB-fil är uppbyggd.

Mer information

OBS! Förlängningen ".llx" kan behöva bytas till ".llb" för att kunna öppnas.

Program som öppnas LLX filer
Windows
National Instruments LabVIEW
Linux
National Instruments LabVIEW
Macintosh
National Instruments LabVIEW

Om LLX filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil llx-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen LabVIEW VI Library Backup File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.