Hemsida : Filtillägg : .mars Fil

.mars Fil

Filtyp Adobe MARS File

Utvecklare Adobe Systems
Kategori Sidlayout-filer
Format XML

.MARS alternativnummer

Fil skapad av Adobe Acrobat, ett program som används för att skapa och redigera PDF-filer; lagrar en XML-vänlig representation av ett .PDF dokument; används för att lagra PDF-dokument i ett mer öppet och tillgängligt format.

Mer information

MARS-dokument kan genereras med Mars Project PDFXML-plugin för Adobe Acrobat, som tidigare var tillgänglig från Adobe Labs-webbplatsen. Marsprojektet har dock upphört och plugin-modulen är inte längre tillgänglig.

OBS! MARS-filformatet som utvecklats av Adobe Labs Mars-projektet kallas PDFXML. Filnamnstillägget .PDFXML kan användas omväxlande med MARS-tillägget.

Program som öppnas MARS filer
Windows
Adobe Acrobat
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat

Om MARS filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil mars-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Adobe MARS File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.