Hemsida : Filtillägg : .mit Fil

.mit Fil

Filtyp MineEdit Inventory Template File

Utvecklare MineEdit
Kategori Data filer
Format Text

.MIT alternativnummer

Fil skapad av MineEdit, ett program som används för att redigera inventering och kartdata för spelet Minecraft; sparas i ett klartextformat och innehåller standardobjekten för en inventeringsskylt; används för att ladda grupper av spelobjekt och sedan ändra sina egenskaper.

Program som öppnas MIT filer
Windows
MineEdit

Om MIT filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil mit-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen MineEdit Inventory Template File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.