Hemsida : Filtillägg : .ogmu Fil

.ogmu Fil

Filtyp Origin Unicode Matrix File

Utvecklare OriginLab
Kategori Data filer
Format N/A

.OGMU alternativnummer

En OGMU-fil innehåller en matrisbok skapad av Origin 2018 och senare, en vetenskaplig och teknisk dataanalys och grafisk applikation. Det lagrar en eller flera matrisark, som innehåller kolumner och rader med siffror, specialtecken eller mellanslag. OGMU-filer lagrar också annan information om matrisen, t.ex. arkets namn, mattefunktioner, matrisdimensioner, stil och formatering och datatyp.

Mer information

OGMU-filer ersatte .OGM filer, som användes för att spara arbetsböcker i Origin före 2018-versionen. OGMU-filer sparas i ett unicode-format som har prestandafördelar jämfört med det äldre OGM-filformatet.

Du kan öppna OGMU-filer med Ursprungs och Ursprungsvisare. Ursprung är endast tillgängligt för Windows och är det primära programmet som används för att skapa, öppna och redigera OGMU-filer. När den är öppen i Origin visas matrisen som ett fönster i ett öppet projekt ( .OPJ eller .OPJU file). Origin Viewer används också för att visa OGMU-filer och funktioner fördelar över Origin, eftersom det är gratis och kan användas i Windows och MacOS.

För att öppna en OGMU-fil i Ursprung, välj Arkiv → Öppna ... , välj filtypen "Origin Window .ogmu", navigera till OGMU-filens plats och klicka på Öppna.

Du kan spara ursprungsmatriser som mallar för att bevara inställningar som ska användas med andra matriser du skapar . För att göra detta väljer du Arkiv → Spara mall som ... och Ursprung skapar en .OTMU -fil för att lagra mallen.

Program som öppnas OGMU filer

Om OGMU filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil ogmu-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Origin Unicode Matrix File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.