Hemsida : Filtillägg : .ogwu Fil

.ogwu Fil

Filtyp Origin Unicode Workbook File

Utvecklare OriginLab
Kategori Kalkylarkfiler
Format N/A

.OGWU alternativnummer

En OGWU-fil är en arbetsbokfil skapad av Origin 2018 och senare, en dataanalys och grafisk applikation som används av olika forskare och ingenjörer. Den innehåller en eller flera kalkylblad, som inkluderar data som är organiserade i rader och kolumner, och lägger till noteringar. OGW-filer lagrar även metadata om arbetsbokens tema, kolonnbeteckning och kalkylbladscellnotation.

Mer information

OGWU-filer ersatte .OGW -filer, som användes för att spara arbetsböcker i Origin före 2018-versionen. OGWU-filer sparas i ett unicode-format som har prestandafördelar jämfört med det äldre filformatet. Det kan du öppna OGWU-filer med Ursprungs- och Ursprungsvisare. Ursprung är endast tillgängligt för Windows och är det primära programmet som används för att skapa, öppna och redigera OGWU-filer. Origin Viewer används också ofta eftersom det är ett fritt alternativ till Origin och kan användas i Windows och MacOS.

För att öppna en OGWU-fil i Ursprung, välj Arkiv → Öppna ..., välj "Ursprung Fönster .ogwu "filtyp, navigera till OGWU-filens läge och klicka på Öppna.

Du kan spara Origin Workbooks som mallar utan data för att behålla en layout som ska användas med andra arbetsböcker. För att göra detta väljer du Arkiv → Spara mall som ... och Ursprung skapar en OTWU-fil för att lagra mallen. Du kan också spara arbetsboken som en mall med analys genom att välja Arkiv → Spara arbetsbok som analysmall ..., som kommer att lagras i en OGWU-fil.

Program som öppnas OGWU filer

Om OGWU filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil ogwu-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Origin Unicode Workbook File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.