Hemsida : Filtillägg : .pch Fil

.pch Fil

Filtyp 1Nastran Punch Output File

Utvecklare MSC Software
Kategori Data filer
Format Text

Vad är PCH file?

Utdatafil skapad av MSC Nastran, ett strukturellt analysprogram som gör att du kan testa integriteten hos olika strukturer som rymdfarkoster eller byggnader. innehåller olika typer av datautgång beroende på kort (liknande ett kommando) som körs.

Mer information

Ett exempel på ett kort är XYPUNCH, vilket kommer att skapa en utgång från X- och Y-axeldata, t ex magnitude vs frekvens. Innehållet i PCH-filen som skapades från detta kort skulle bestå av två typer av data. Den första typen skulle likna filen .F06 , med modningsformer, statiska förskjutningar och raster punktstressdata, men i alternativt format från F06-filen. Den andra typen av utmatning skulle visa magnitude vs. frekvens, vilket hjälper till att plotta svarkurvan i ett kalkylblad.

Program som öppnas PCH filer

Filtyp 2Precompiled Header File

Utvecklare N/A
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.PCH alternativnummer 2

Innehåller programmeringskod refererad av en källkodsfil, ofta med hjälp av ett #include preprocessor-direktiv; kan referera till andra rubriker ( .H ) och andra resurser.

Mer information

PCH-filer används av Microsoft Visual C ++ och andra program för programutveckling, till exempel Apple Xcode. PCH-filer som används av Xcode heter Prefix Header-filer och kallas vanligtvis "[name] _Prefix.pch."

Program som öppnas PCH filer
Windows
Code Blocks
Linux
Code Blocks
Macintosh
MacroMates TextMate
Apple Xcode
Code Blocks

Om PCH filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil pch-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Precompiled Header File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.