Hemsida : Filtillägg : .h Fil

.h Fil

Filtyp C/C++/Objective-C Header File

Utvecklare N/A
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.H alternativnummer

En H-fil är en headerfil som refereras av ett C, C ++ eller Objective-C källkodsdokument. Det kan innehålla variabler, konstanter och funktioner som används av andra filer inom ett programprojekt. H-filer tillåter att vanliga funktioner endast skrivs en gång och refereras av andra källfiler vid behov.

Program som öppnas H filer
Windows
gVim
GNU Emacs
Richardson EditRocket
Embarcadero Technologies C++ Builder
Microsoft Visual Studio
Borland C++ Compiler
Eclipse
Code Blocks
BloodshedSoftware Dev-C++
IDM UltraEdit
Linux
GNU Emacs
Vi
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
Vim
Eclipse
Eclipse CDT
Code Blocks
IDM UltraEdit
Macintosh
MacroMates TextMate
MacVim
GNU Emacs
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
Apple Xcode
Eclipse
Code Blocks
IDM UltraEdit

Om H filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil h-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen C/C++/Objective-C Header File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.