Hemsida : Filtillägg : .sis Fil

.sis Fil

Filtyp 1Steam Game Backup Information File

Utvecklare Valve
Kategori Backup filer
Format Text

Vad är SIS file?

Informationsfil som används av Steam, en speltjänst som låter användare hämta och hantera ventilspel. innehåller enkla textmarkeringar, som beskriver egenskaper för en spelbackup används för att återställa spelbackups.

Mer information

SIS-filer säkerhetskopieras med en .SIM fil och en eller flera .SID datafiler.

Program som öppnas SIS filer
Windows
Valve Steam
Linux
Valve Steam
Macintosh
Valve Steam

Filtyp 2Symbian Installation File

Utvecklare Symbian
Kategori Diverse filer
Format Binary

.SIS alternativnummer 2

Installationsarkiv för Symbian OS, ett operativsystem som används för mobila enheter, som Palm PDA och Nokia, Ericsson och Motorola-telefoner; skapad med hjälp av Symbian's "makeis" kommandoradsverktyg, som är buntat med CreateSIS-programmet; som ofta används för S60-telefontemaninstallationer.

Mer information

OBS! Om du vill installera en SIS-fil på en kompatibel telefon använder du telefonens kommunikationsprogramvara för att överföra filen till telefonen. Öppna sedan SIS-filen på telefonen för att köra installationsprogrammet.

Program som öppnas SIS filer

Filtyp 3Sisma Database File

Utvecklare Digital Conference
Kategori Database Files
Format Binary

.SIS alternativnummer 3

Fil skapad av Sisma, en lösenordshanterare för Windows; innehåller kontouppgifter och lösenord som krypteras med 256-bitars AES-kryptering; används för lagring av konfidentiella data som bara kan hämtas med ett enda huvudlösenord.

Mer information

Sisma kan lagra utgångsdatum för lösenord i SIS-filer så att lösenorden ogiltigförklaras efter en tidsperiod. Programmet kan också hjälpa användare genom att skapa slumpmässiga automatiskt genererade lösenord som kan uttalas.

OBS: Sisma är gratis för personligt bruk, men kräver en inköpt licens för icke-personligt bruk.

Program som öppnas SIS filer

Filtyp 4arivis ImageCore File

Utvecklare arivis
Kategori 3D Image Files
Format N/A

.SIS alternativnummer 4

En SIS-fil är en bilddatafil som sparas i ImageCore-formatet, vilket vanligtvis används av arivis Vision4D-bildhanteringsvetenskapsprogram. Den innehåller bilddata, som kan innehålla data för rumslig plan, kanal och ramdimension. SIS-filer stödjer 8 bitar, 16 bitar, 32 bitar och 32 bitars (float) datadjup och lagrar även metadata och färginställningar.

Mer information

arivis Vision4D är ett 2D / 3D / 4D bildbehandlingsprogram som låter dig annotera, visualisera och analysera biologiska bilder på mikroskopisk nivå. Du kan se 2D- och 3D-bilder, såväl som 4D-bilder, vilket är en 3D-bild som innehåller tidsdata. ImageCore-formatet utvecklades för att lagra den stora mängd bilddata som behövs för arivis-programvara för att göra bilderna.

För att öppna en SIS-fil i Vision4D klickar du bara på Arkiv → Öppna ... och väljer SIS-filen du vill öppna. Du kan också importera en bild som sparats i ett annat format till Vision4D genom att välja Arkiv → Importera. Bilden konverteras automatiskt till ImageCore-formatet.

OBS! ImageCore-formatet introducerades 1997.

Program som öppnas SIS filer

Om SIS filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil sis-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen arivis ImageCore File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.