Hemsida : Filtillägg : .txf Fil

.txf Fil

Filtyp 1Transit XV Pack Translation File

Utvecklare STAR Group
Kategori Data filer
Format Binary

Vad är TXF file?

Översättningsfil skapad av Transit XV, ett program som används för språköversättning och lokalisering; innehåller språktermer och segment samt översättningar lagrar en översättning från en källa .PXF fil.

Mer information

TXF-filer skickas från en översättare tillbaka till projektledaren som levererade den ursprungliga PXF-filen. De lagras i ett komprimerat format.

OBS: TXF-filer kan konverteras från Transit NXT .TPF pack-översättningsfiler i Transit XV.

Program som öppnas TXF filer
Windows
STAR Group Transit

Filtyp 2Celestia Font Texture File

Utvecklare Celestia Development Team
Kategori Font Files
Format Binary

.TXF alternativnummer 2

Font-fil som används av Celestia, ett universalsimulerings- och visualiseringsprogram; sparar teckensnitt i ett format som endast används av Celestia som används för att göra OpenGL-överlagstext medan man visualiserar skriptturer i universum.

Mer information

TXF-filer kan genereras från TrueType-teckensnitt ( .TTF files) med ett kommandoradsverktyg som heter ttf2txf. Det här verktyget tillhandahålls fritt av Celestia Development Team.

OBS! TXF-filer lagras i en undertextsfonter i Celestia-installationen.

Program som öppnas TXF filer
Windows
Celestia
Linux
Celestia
ttf2txf
Macintosh
Celestia

Filtyp 3Tax Exchange Format

Utvecklare N/A
Kategori Data filer
Format N/A

.TXF alternativnummer 3

Standard textbaserat format för att spara skattdata, såsom intäkter och kostnader. kan exporteras från finansiella program som Intuit Quicken eller Microsoft Money och importeras av skatteberedningsprogram.

Mer information

Intuit publicerar en filformatspecifikation och revisionsinformation för TXF-filer på deras hemsida.

Program som öppnas TXF filer
Windows
Intuit TurboTax
Microsoft Money
Macintosh
Intuit TurboTax

Om TXF filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil txf-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Tax Exchange Format, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.