Hemsida : Filtillägg : .wk1 Fil

.wk1 Fil

Filtyp Lotus Worksheet

Utvecklare IBM
Kategori Data filer
Format Binary

.WK1 alternativnummer

Kalkylblad skapat av Lotus 1-2-3, ett populärt kalkylarksprogram på 1990-talet; innehåller celler, som är organiserade av rader och kolumner; används för att lagra och analysera strukturerad data samt snabbt beräkna formler.

Mer information

Lotus 1-2-3 ingår i Lotus SmartSuite, som IBM förvärvade 1995.

OBS! WK1-filer kan öppnas i vissa versioner av Microsoft Excel. Vissa formateringsuppgifter kan emellertid gå vilse under konvertering. WK1-filer stöds inte längre av Excel 2007 och senare.

Program som öppnas WK1 filer
Windows
Gnumeric
Microsoft Excel
IBM Collaboration Solutions
Corel Quattro Pro
Linux
Gnumeric
Macintosh
Planamesa NeoOffice
Microsoft Excel for Mac

Om WK1 filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil wk1-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Lotus Worksheet, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.