Hemsida : Filtillägg : .xfdl Fil

.xfdl Fil

Filtyp XFDL File

Utvecklare UWI
Kategori Webfiler
Format XML

.XFDL alternativnummer

Extensible Forms Description Language (XFDL) -fil som använder XML för att beskriva en strukturerad, juridiskt bindande affärsform; innehåller företagsformdata inklusive layout, affärstransaktionsinformation, inline matematiska och villkorliga uttryck och digitala signaturer; adresserar affärstransaktionsbehov för icke-repudiation, auditability, security och bevarande av sammanhang.

Mer information

XFDL-filer var utformade för att skapa standardiserade och utbytbara affärsformer. De anpassades från Universal Forms Description Language (UDFL) för att inkludera XML-formatet. De används i affärs- och offentliga e-handelstransaktioner.

OBS: IBM förvärvade PureEdge Solutions, utvecklaren av PureEdge Viewer-programmet. Förenta staternas flygvapen har avbrutit användningen av PureEdge Viewer-programvaran. Du ska använda Lotus Forms Viewer istället.

Program som öppnas XFDL filer
Windows
Notepad++
IBM Lotus Forms Viewer

Om XFDL filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil xfdl-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen XFDL File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.