Programvara : Notepad Plus Plus : Notepad++

Notepad++

Version
6
Plattform
Licens Freeware

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Stöd för många programmeringsspråk, till exempel C ++ och Java
  • Syntax markering och vikning
  • Tabbdokumentgränssnitt och delad skärmredigering
  • Utökad funktionalitet via plugins

Notepad ++ är en textredigerare som liknar Anteckningsblock men ger ytterligare funktioner, till exempel avancerade verktyg för redigering av källkod. Det distribueras gratis, det är inte buntat med Windows.

Textredigeraren består av ett flikat dokumentgränssnitt och delad skärmredigering, samtidigt som den ger drag-och-släppfunktionalitet. Även om det kan användas som textredigerare används programmet främst för källkodsredigering. Det stödjer nationellt en mängd olika programmeringsspråk, som C ++, HTML, Pascal, Java och YAML. Redigeraren har också många grundläggande källkodredigeringsfunktioner, som syntaxmarkering, Macroinspelning och -körning och anpassningsbar kortkommandokartläggning.

Notepad ++ stöder också plugins för extra funktionalitet. Du kan skapa din egen eller installera ett plugin med programmets Plugin Manager. Plugin Manager hjälper dig att installera, uppdatera och ta bort befintliga kompatibla plugins.

Om du behöver en textredigerare som hjälper dig att koda mer effektivt, kommer Notepad ++ att få jobbet gjort. Det ger ett effektivt gränssnitt, stöd för ett brett utbud av programmeringsspråk och utökad funktionalitet via plugins. Notepad ++ är en mycket skicklig text- och källkodredigerare för Windows-användare.

Uppdaterad: 11 augusti 2014

▶ Primär filtillägg

.txt – Plain Text File

▶ Andra filtillägg används Notepad++ 6

Stödda filtyper
.LST Data List
.AS ActionScript File
.M MATLAB Source Code File
.M Mathematica Input File
.CS C# Source Code File
.CMD Windows Command File
.PY Python Script
.DIZ Description in Zip File
.PAS Pascal Source File
.HTML Hypertext Markup Language File
.MXML Flex MXML Component
.JSON JavaScript Object Notation File
.CSS Cascading Style Sheet
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.SH Bash Shell Script
.ML ML Source Code File
.LUA Lua Source File
Ytterligare relaterade filformat
.PLR rFactor Player File
.GSD General Station Description File
.GSC Call of Duty Game Script
.INFO Generic Information File
.RPT Generic Report
.SLST Game Data File
.XFDL XFDL File
.SC2LOCALE Blizzard StarCraft 2 Localization File
.MDL Warcraft 3 3D Model Text File
.MDINFO iPhone Backup Information File
.SMALI Android Smali Assembly Language File