Hemsida : Filtillägg : .zblorb Fil

.zblorb Fil

Filtyp Z-machine Package Game File

Utvecklare Andrew Plotkin
Kategori Spelfiler
Format N/A

.ZBLORB alternativnummer

Z-maskin spelfil som används av Interactive Fiction (IF) tolkar som Zoom och Spatterlight; innehåller innehållsinnehållet i ett Blorb-omslag som möjliggör inkludering av andra spelfiler, till exempel .AIFF files for sound effects och .MOD files for music.

Mer information

ZBLORB-filer liknar .BLORB files men är kompatibla med endast Z-maskiner. De är samma som .ZLB files. BLORB-filer som innehåller Glulx-spel kommer sannolikt att visas med ".gblorb" eller .GLB -tillägg.

Program som öppnas ZBLORB filer
Windows
Windows Frotz
Linux
Zoom
Android
Onyxbits Text Fiction for Android
Macintosh
Zoom
Spatterlight

Om ZBLORB filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil zblorb-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Z-machine Package Game File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.