Hur man överför Android-filer till Mac, datorer och andra enheter

Vad att veta Överför filer till Mac-datorer, datorer, iPhones eller andra Android-enheter med Android File Transfer, Android Beam med NFC, Bluetooth eller USB. Metoden att använda beror på vilken typ av enhet du överför dina Android-filer till och dina preferenser. Denna artikel förklarar flera metoder för att flytta och dela filer från din Android-telefon. Instruktioner … Läs mer

Fix Gdiplus.dll-fel saknas eller hittades inte

Gdiplus.dll-fel orsakas av situationer som leder till borttagning eller korruption av gdiplus DLL-filen. I vissa fall kan gdiplus.dll-fel indikera ett registerproblem, ett problem med virus eller skadlig kod eller till och med ett maskinvarufel. Det finns flera olika sätt som gdiplus.dll-fel kan visas på din dator. Här är några av de vanligaste sätten att se … Läs mer