Så här visar du en enhets status i Enhetshanteraren

Statusen för varje hårdvaruenhet som Windows känner igen är tillgänglig när som helst i Enhetshanteraren. Denna status innehåller maskinvarans aktuella tillstånd enligt Windows. Att kontrollera en enhets status bör vara den första åtgärden om du misstänker att en specifik enhet orsakar ett problem eller om någon enhet i Enhetshanteraren är märkt med ett gult utropstecken. … Läs mer

WhatsApp får Protect Backup: hur det fungerar

Protect Backup är en WhatsApp-funktion som skyddar säkerhetskopieringen av konversationer på Google Drive. Så här fungerar det WhatsApp presenterar en av de funktioner som kommer att finnas inom en snar framtid. Den heter ”Protect Backup” och är utformad för att göra säkerhetskopieringen av programmet via Google Drive ännu säkrare. Det är ett verktyg som för … Läs mer

Mac-skärmdelning med Finder-sidofältet

Med Mac-skärmdelning kan du nå ut och hjälpa till att felsöka ett problem, visa en fjärransluten familjemedlem hur man använder ett program eller få tillgång till en resurs som inte är tillgänglig på den Mac du använder för närvarande. Instruktionerna i den här artikeln gäller enheter som kör Mac OS X 10.5 och senare. Hur … Läs mer