TCP-portnummer 21 och hur det fungerar med FTP

File Transfer Protocol ger ett ramverk för att överföra information mellan två nätverksdatorer, precis som Hypertext Transfer Protocol gör via en webbläsare. FTP fungerar dock på två olika Transmission Control Protocol-portar: 20 och 21. FTP-portarna 20 och 21 måste båda vara öppna i nätverket för att lyckas med filöverföringar. Efter att rätt FTP-användarnamn och lösenord … Läs mer TCP-portnummer 21 och hur det fungerar med FTP

Hur du åtgärdar Mfplat.dll saknas eller hittades inte fel

Mfplat.dll-fel orsakas av situationer som leder till borttagning eller korruption av mfplat DLL-filen. Filen mfplat.dll är en del av Microsofts Media Foundation Platform. Inte alla versioner av Windows har det här installerat, vilket är en anledning till att DLL-filen kanske saknas. I vissa fall kan emellertid mfplat.dll-fel indikera ett registerproblem, ett virus- eller skadeproblem eller … Läs mer Hur du åtgärdar Mfplat.dll saknas eller hittades inte fel

Kategorier Dll