Hur du åtgärdar Ws2_32.dll fel eller hittades inte

Ws2_32.dll-fel orsakas av situationer som leder till att DLL-filen ws2_32 tas bort eller skadas. Denna DLL-fil är den Windows Sockets Library-fil som är nödvändig för att Windows och andra applikationer ska fungera med nätverket. I vissa fall kan ws2_32.dll-fel indikera ett registerproblem, ett problem med virus eller skadlig kod eller till och med ett maskinvarufel. … Läs mer