Huvud : Filtillägg : .alx Fil

.alx Fil

Filtyp1BlackBerry Application Loader XML File

Utvecklare Research In Motion
Kategori Inställningsfiler
Format XML

Vad är ALX file?

Fil som används av BlackBerry Desktop Software, ett program som används för synkronisering och hantering av data för BlackBerry-mobila enheter. innehåller XML-programbeskrivningsdata, inklusive namn, ID, beskrivning, loader-version, leverantör, upphovsrätt, språk och filuppsättning; används för att ladda applikationer på en BlackBerry-smartphone.

Mer information

ALX-filer kan genereras med hjälp av BlackBerry-programvaran eller genom att använda en textredigerare.

Program som öppnas ALX filer
Windows
Eclipse
RIM BlackBerry Java Development Environment
Linux
Eclipse IDE for Java Developers
Eclipse
RIM BlackBerry Java Development Environment
Macintosh
Eclipse
RIM BlackBerry Java Development Environment

Filtyp2ActiveX Layout Control File

Utvecklare Microsoft
Kategori Webfiler
Format Text

.ALX alternativnummer 2

Fil som används av ActiveX, en teknik som används för att skapa interaktivt webbinnehåll inom webbläsare; innehåller HTML-komponenter som läggs in på webbsidor används för att normalt kopplas i HTML-kod med en < PARAM > tagg i en < OBJECT > grupp.

Program som öppnas ALX filer
Windows
Microsoft Internet Explorer
Microsoft ActiveX Control Pad

Filtyp3Alpha Five Library Index File

Utvecklare Alpha Software
Kategori Utvecklarfiler
Format N/A

.ALX alternativnummer 3

Index används av Alpha Five, en IDE för webbapplikationsutvecklare; skapad med .ADB , .ALB och .ALM files som en databas för tabeller, uppsättningar och andra objekt som utgör programmet; innehåller indexdata refererad av Alpha Five för att hitta ett skript, en funktion, en funktion, inställning etc. som lagras i dataloggen (som består av .DDD , .DDM och .DDX files).

Mer information

ALX-filer sparas som en del av en övergripande databas för Alpha Five-utvecklarbiblioteket. De kan återanvändas i andra Alpha Five-applikationer. För att fästa ett bibliotek i en databas, välj fliken "Bibliotek" i fönstret "Databasegenskaper".

OBS! År 2013 blev Alpha Five Alpha Anywhere.

Allmänning ALX filnamn

[Namnet på din databas] .alx - När en databas skapas kommer ALX-filen att skapas med samma namn som din databas.

Program som öppnas ALX filer

Om ALX filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för alx och hur man öppnar den.

Filtypen Alpha Five Library Index File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.