Programvara : Eclipse Foundation : Eclipse

Eclipse

Version
4
Plattforms
Licens Open Source
Kategori Programming

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Gratis IDE för applikationsutveckling
  • Native stödjer Java
  • Mycket sträckbar
  • Anpassningsbar arbetsytan
  • Enkelt integreras med versionsstyrningssystem

Eclipse är en fri IDE som låter dig utveckla och felsöka programvaran. Det är tillgängligt för Windows, Mac OS X och Linux.

Eclipse används främst för att utveckla Java-programvara, men det kan även användas för andra programmeringsspråk. Eclipse har till exempel distributioner som används för att utveckla C / C ++ och PHP-programvara. Programmet är baserat på Equinox-teknik, som tillhandahåller ett pluginsystem för att utöka basprogrammet.

Nedan är en lista över de stora Eclipse-distributionerna:

Eclipse plugin-ramverk gör det enkelt att installera ytterligare funktioner. Du kan till exempel lägga till stöd för språk som Fortran, JavaScript, Perl, Ruby, Groovy och Python med lättillgängliga plugins. Dessutom kan du skapa egna plugins och dela med andra användare.

Om du letar efter en bra, fri Java IDE är Eclipse ett bra utvecklingsverktyg. Om du utvecklar applikationer på andra språk än Java kan det finnas bättre alternativ.

Uppdaterad: 22 oktober 2014

▶ Primär filtillägg

.project – Eclipse Project Settings File

▶ Andra filtillägg används Eclipse 4

Stödda filtyper
.JSP Java Server Page
.BUILDPATH Eclipse Build Path File
.GROOVY Groovy Source Code File
.C C/C++ Source Code File
.PY Python Script
.H C/C++/Objective-C Header File
.HPP C++ Header File
.JS JavaScript File
.HTML Hypertext Markup Language File
.MK Makefile
.JAVA Java Source Code File
.CSS Cascading Style Sheet
.PL Perl Script
.CPP C++ Source Code File
.RB Ruby Source Code
.PHP PHP Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.XML XML File
Ytterligare relaterade filformat
.BSH BeanShell Script
.ALX BlackBerry Application Loader XML File
.TLD Tag Library Descriptor File
.AP_ ADT Android Developer Package
.DITAMAP DITA Topic Map File
.GVY Groovy Source Code File
.DITA DITA Document
.JSPF Java Server Page Fragment
.IPP Inline Guard Macro File
.UML UML Data Object Model
.J Java Source File
.NSH NSIS Header File
.JAV Java Source File
.APPLET Eclipse Java Applet Policy File
.JAR Java Archive File
.NSI NSIS Script
.PHP3 PHP 3 Web Page
.EXL JSDAI Inclusion or Exclusion List
.SYM Symbols File
.SH Bash Shell Script
.XMI XML Metadata Interchange File
.UMLCLASS UML Class Model
.SVN-BASE Subversion Base File
.FXML FXML Source Code File
.CXX C++ Source Code File
.HXX C++ Source Code Header File
.CLASS Java Class File