Huvud : Filtillägg : .csf Fil

.csf Fil

Filtyp1GeoMedia Coordinate System File

Utvecklare Intergraph
Kategori GIS Files
Format N/A

Vad är CSF file?

Koordinera systemfil som används av GeoMedia, en GIS-applikation som används för att analysera geografisk information och producera kartor; innehåller koordinatsystemet för en utdatafil som inte har något system på plats; inkluderar baslagrings typen, som är antingen Geografisk, Projektion eller Geocentrisk, av koordinatsystemet.

Mer information

En CSF-fil används för att definiera koordinatsystemet med ingångsdata utan något specifikt koordinatsystem. Den skapas när ingångsdata exporteras till ett utdatatypformat, till exempel MicroStation V7-format. När den exporteras, genereras CSF-filen på samma plats som utdatafilen / -erna.

OBS! För att skapa eller redigera en CSF-fil, använd verktyget "Definiera samordna systemfilen" som ingår i GeoMedia-programvaran.

Allmänning CSF filnamn

ExportDGN.csf - CSF-filen har detta namn om flera outputfiler produceras. Om endast en utdatafil produceras kommer CSF-filen att namnges med samma namn som utdatafilen.

Program som öppnas CSF filer

Filtyp2Adobe Color Settings File

Utvecklare Adobe Systems
Kategori Inställningsfiler
Format Binary

.CSF alternativnummer 2

En CSF-fil är en färghanteringsinställningsfil som används av Adobe Photoshop, InDesign och Illustrator. Den innehåller policyer för färgbilder, t.ex. webbgrafikfärgdefinitioner, ColorSync-färger, prepressfärger för olika länder och andra färginställningar. CSF-filer används för att uppnå färgkonsistens mellan bilder och utskrifter.

Mer information

OBS! CSF-filer kan delas mellan Photoshop, InDesign och Illustrator. De kan också hanteras med Adobe Bridge-programmet.

Program som öppnas CSF filer
Windows
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Macintosh
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign

Filtyp3Content Sealed Format

Utvecklare Informative Graphics
Kategori Raster bildfiler
Format N/A

.CSF alternativnummer 3

Säkert 2D-bildformat som är en kopia av källbildfilen; kan bädda in skrivar- och vattenstämpelbanners, begränsa utskrift och kopiering, och kan innehålla ett utgångsdatum; kan också vara lösenordsskyddad används för säker fildelning.

Program som öppnas CSF filer

Filtyp4Cal3D Binary Skeleton File

Utvecklare Cal3D
Kategori 3D Image Files
Format Binary

.CSF alternativnummer 4

3D-skelettfil skapad med hjälp av Cal3D open source-teckens animationsprogramvara; lagrar en lista över ben i form av en förälder till barns relation; Används av animeringskomponenten för att skapa huvud-, torso-, ben-, arm- och handrörelser.

Mer information

Cal3D-skelettfiler kan också uttryckas i en XML-form med .XSF files.

Program som öppnas CSF filer

Om CSF filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för csf och hur man öppnar den.

Filtypen Cal3D Binary Skeleton File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.