Hemsida : Filtillägg : .hs Fil

.hs Fil

Filtyp 1Haskell Script

Utvecklare N/A
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

Vad är HS file?

Kodkod för ett program som är skrivet i Haskell, ett rent funktionellt programmeringsspråk, vilket innebär att koden är baserad på strikt på funktioner. använder också icke-strikt semantik, vilket gör det möjligt för användaren att definiera funktioner och datastrukturer; liknar en .LHS fil.

Mer information

Måste sammanställas av en Haskell compiler att köra.

Program som öppnas HS filer
Windows
WinHugs
gVim
yi
GNU Emacs
Linux
The Haskell Platform
Leksah Project Leksah
EclipseFP
Hugs
HBC compiler
GNU Emacs
Vi
Vim
Macintosh
yi
MacroMates TextMate
MacVim
GNU Emacs

Filtyp 2Java HelpSet File

Utvecklare Sun Microsystems
Kategori Textfiler
Format XML

.HS alternativnummer 2

Definierar den hjälpdokumentation som hänvisas till av JavaHelp-systemet för en viss applikation. innehåller en kartfil, visa information, titel, hem-ID och presentationsdata; kan också innehålla valfria underhjälpar och implementeringsinformation; formaterad i XML.

Program som öppnas HS filer
Windows
Sun Microsystems HelpSet Viewer
Referenced by Sun's JavaHelp system
Linux
Sun Microsystems HelpSet Viewer
Referenced by Sun's JavaHelp system
Macintosh
Sun Microsystems HelpSet Viewer
Referenced by Sun's JavaHelp system

Filtyp 3Motorola Flash Flex File

Utvecklare Motorola
Kategori Diverse filer
Format N/A

.HS alternativnummer 3

Firmware-uppdateringsfil för en Motorola-mobiltelefon; brukade "flasha" minnet på telefonen och uppdatera programvaran; ofta används för att ändra eller "mod" gränssnittet på telefonen.

Mer information

Kan appliceras på en mobiltelefon genom att ansluta telefonen till en PC via USB och köra PST- eller RSD-programmen.

Program som öppnas HS filer
Windows
Motorola PST Phone Programmer
Motorola RSD Lite

Filtyp 4LaserTank High Scores File

Utvecklare JEK Software
Kategori Spelfiler
Format Binary

.HS alternativnummer 4

Spelfil skapad av LaserTank, ett pusselspel där spelarna löser olika nivåer; sparar högt poäng för en nivå och kan skickas till LaserTanks högresultatlista online.

Program som öppnas HS filer

Om HS filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil hs-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen LaserTank High Scores File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.