Programvara : Vim : Vim

Vim

Version
7
Plattform
Licens Open Source
Kategori Programming

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Omfattande anpassningsbar
  • Använder anpassningsbara nyckelmappningar för att automatisera arbete
  • Jämför och sammanfogar filer
  • Stödjer utökat regelbundet uttryck
  • Tillgänglig i ett kommandoradsgränssnitt eller GUI

Vim är en fri text editor med öppen källkod avsedd för redigering av källkod. Den har en skarpare inlärningskurva än de flesta andra enkla textredigerare och är inte avsedd för nybörjare. Vim är också tillgänglig på Mac som MacVim och Windows som gVim.

Vim är utformad för att vara mycket anpassningsbar så att du kan anpassa din upplevelse och maximera produktiviteten. Du kan använda den med ett grafiskt användargränssnitt eller från ett kommandoradsgränssnitt. Det låter dig definiera dina egna nyckelmappningar för att automatisera sekvenser av tangenttryckningar eller ringa anpassade funktioner. Det finns också många plugin-moduler som kan läggas till Vims funktionalitet.

Om du är mycket skicklig med datorer och föredrar att använda dina program med minimal GUI-störning, är Vim en bra textredigerare för dig. Om du inte känner för att lära dig hur du använder Vim, är en enkel textredigerare som Notepad eller TextEdit en bättre val.

Uppdaterad: 29 april 2014

▶ Primär filtillägg

.txt – Plain Text File

▶ Andra filtillägg används Vim 7

Stödda filtyper
.HS Haskell Script
.TEX LaTeX Source Document
.BSH BeanShell Script
.S Source Code File
.ASM Assembly Language Source Code File
.ANS ANSI Text File
.M Objective-C Implementation File
.M Mercury Source Code File
.AWK AWK Script
.MD Machine Description File
.EXW Euphoria Source code File
.GVIMRC GVim Runtime Configuration File
.ERR Error Log File
.COMMAND Terminal Command File
.C C/C++ Source Code File
.CELX Celestia Script
.CFG Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.CSH C Shell Script
.BVH Biovision Hierarchy Animation File
.DXL Domino XML Language File
.P6 Perl 6 Source Code File
.H C/C++/Objective-C Header File
.INC Include File
.A Static Library
.MXML Flex MXML Component
.PHP3 PHP 3 Web Page
.JAVA Java Source Code File
.JSON JavaScript Object Notation File
.CGI Common Gateway Interface Script
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.RPY Python Script
.RST reStructuredText File
.SH Bash Shell Script
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.UTF8 Unicode UTF8-Encoded Text Document
.SQL Structured Query Language Data File
.YML YAML Document
.CONF Unix Configuration File
.LHS Literate Haskell Script
.LUA Lua Source File
.L Lex Source File
Ytterligare relaterade filformat
.VIMRC Vim Runtime Configuration File
.TLD Tag Library Descriptor File
.MD Markdown Documentation File
.GALAXY Blizzard Galaxy File
.J Java Source File
.JAV Java Source File
.MAN Unix Manual
.MDOWN Markdown File
.VIM Vim Settings File
.YAML YAML Document
.LDF Lingoes Dictionary Source File
.LPD LPD Daemon Print Permissions File
.LIST APT List File
.LTX LaTeX Document