Hemsida : Filtillägg : .pfl Fil

.pfl Fil

Filtyp 1PDFill Project File

Utvecklare PlotSoft
Kategori Sidlayout-filer
Format N/A

Vad är PFL file?

Modifierat PDF-dokument skapat med PDFill, ett PDF-redigeringsprogram; kan innehålla ytterligare text, bilder, höjdpunkter, kommentarer och formulär med redigerbara fält; kan exporteras som en standard .PDF fil.

Program som öppnas PFL filer

Filtyp 2PhotoFiltre Plugin

Utvecklare PhotoFiltre
Kategori Pluginfiler
Format Binary

.PFL alternativnummer 2

Lägger till ytterligare verktyg eller bildeffekter, till exempel färgkorrigeringsalternativ, till PhotoFiltre-bildredigeringsprogrammet.

Program som öppnas PFL filer

Filtyp 3Family Lawyer Document

Utvecklare Nolo
Kategori Data filer
Format Binary

.PFL alternativnummer 3

Juridiskt dokument som skapats av Quicken WillMaker eller Familjadvokat gör det själv-lagdokument för beredning av dokument; kan användas för att lagra ett testamente eller förvaltningsdokument eller andra juridiska dokument.

Mer information

PFL-filer används av äldre versioner av Quicken WillMaker och Family Lawyer-programvaran. Quicken WillMaker 2006 kunde fortfarande importera äldre PFL-filer.

OBS! Familjadvokatprogramvaran var ursprungligen utvecklad av Intuit men överfördes till Broderbund och så småningom upphörde.

Program som öppnas PFL filer

Om PFL filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil pfl-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Family Lawyer Document, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.