Hemsida : Filtillägg : .prt Fil

.prt Fil

Filtyp 1Creo Parametric Part File

Utvecklare PTC
Kategori CAD-filer
Format Binary

Vad är PRT file?

En PRT-fil är en delfil skapad av PTC Creo Parametric, en CAD-programdel i Creo-sviten som används för att designa tillverkade delar och monteringsprocesser. Den innehåller delinformation, inklusive en 3D-modell och delstruktur. PRT-filer kan kombineras med andra delar i en monteringsfil ( .ASM file).

Mer information

PTC Creo Parametric var tidigare känd som Pro / ENGINEER men döptes om 2010. PTC står för Parametric Technology Corporation.

Program som öppnas PRT filer
Windows
Adobe Acrobat
Autodesk Fusion 360
Autodesk Inventor
Linux
PTC Creo
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat
Autodesk Fusion 360

Filtyp 2CADKEY Part File

Utvecklare Kubotek
Kategori CAD-filer
Format Binary

.PRT alternativnummer 2

CAD-fil skapad av CADKEY, ett program som används för att designa 2D- och 3D-delar; innehåller både modell- och ritlayouterna; innefattar modellgeometri i trådram, yta och fast material (ACIS-baserad), plus dimensionering, annotering, vektor, plan och andra entitetstyper i ett modelleringsutrymme.

Mer information

Ritningsläge i CADKEY innehåller definierade vyer av modellgeometri för associativ dimensionering och annotering samt avsnittvisningar. Det gör också det möjligt att skapa 2D-wireframe-geometri.

OBS: KeyCreator, efterföljaren till CADKEY, använder .CKD filer för att lagra mönster.

Program som öppnas PRT filer

Filtyp 3Presentations Template

Utvecklare Corel
Kategori Data filer
Format N/A

.PRT alternativnummer 3

Presentationsmall skapad av Corel Presentations, en applikation som ingår i Corel WordPerfect Office; sparar en bildstil och layout som kan användas för att skapa nya .SHW presentationer.

Program som öppnas PRT filer
Windows
Corel Presentations

Filtyp 4Unigraphics Part File

Utvecklare Siemens
Kategori CAD-filer
Format Binary

.PRT alternativnummer 4

En PRT-fil är en modelldelfil sparad i ett tredimensionellt modellformat som används av Unigraphics, ett 3D CAD-program. Den innehåller yta och solid information för en enskild del. PRT-filer sparas i ett binärt format, som liknar en Alias-trådmodell och en SDRC-modell (Structural Dynamics Research Corporation).

Mer information

OBS: Unigraphics förvärvades av Siemens och distribueras nu som Siemens NX.

Program som öppnas PRT filer
Windows
Adobe Acrobat
Siemens NX
Linux
Adobe Acrobat
Siemens NX
Macintosh
Adobe Acrobat
Siemens NX

Filtyp 5Solid Edge Part File

Utvecklare Siemens
Kategori CAD-filer
Format Binary

.PRT alternativnummer 5

3D-modell skapad med Solid Edge, ett CAD-program som används främst för att skapa industriella delar och enheter. kan kombineras med andra 3D-delar i en sammansättning ( .ASM ) fil.

Program som öppnas PRT filer
Windows
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
Siemens Solid Edge
FreeCAD
Linux
Adobe Acrobat
FreeCAD
Macintosh
Adobe Acrobat
Dassault Systemes SolidWorks
FreeCAD

Filtyp 6Printer Driver File

Utvecklare N/A
Kategori Systemfiler
Format N/A

.PRT alternativnummer 6

Innehåller konfigurationsinformation som gör att datorn kan kommunicera med skrivaren. kan användas av vissa program, t.ex. Dr Halo-programvara, vilket sparar bilder i en enhet oberoende format.

Program som öppnas PRT filer
Windows
Opera
Referenced by the operating system
Linux
Opera
Macintosh
Opera

Filtyp 7Printer Output File

Utvecklare N/A
Kategori Textfiler
Format N/A

.PRT alternativnummer 7

Utmatning från ett utskriftsjobb skickat till skrivaren och sparat som en fil; innehåller formateringsinformation som berättar för skrivaren hur dokumentet ska skrivas ut.

Mer information

PRT-filer kan skapas på Unix-system med funktionen FILEUTIL med en filnamnsparameter. De kan också öppnas av FILEUTIL och skrivas ut med LP (line printer) -parametern.

Program som öppnas PRT filer
Windows
Wasatch SoftRIP
MainTop DTP&SIII
Linux
FILEUTIL

Filtyp 8Crypt Edit Protected Text Format File

Utvecklare PolySoft Solutions
Kategori Textfiler
Format Binary

.PRT alternativnummer 8

Skyddat textdokument skapat av Crypt Edit, ett gratis program som används för ordbehandling lagrar ett krypterat och lösenordsskyddat dokument kan innehålla information om text, bilder och sidformatering brukade lagra dokument säkert.

Mer information

OBS: PolySoft Solutions upphörde utvecklingen för Crypt Edit 2000.

Program som öppnas PRT filer
Windows
PolySoft Solutions Crypt Edit

Filtyp 9Valve Source Portal File

Utvecklare Valve
Kategori Spelfiler
Format Text

.PRT alternativnummer 9

En PRT-fil innehåller portalinformation som används av kommandoradsverktyget Valve Synible Information Set (VVIS) som ingår i Hammer Editor, vilket är ett program som används för att bygga kartor för ventilspel som Half-Life. Den lagrar en lista över portaler i ASCII-format som används av VVIS för att utföra synlighetsberäkningar för att bestämma vilka objekt på en karta som kan ses av en spelare och måste göras.

Mer information

PRT-filen öppnas i Apple TextEdit 1

PRT-filer används för att optimera kartor / nivåer i Source-motorspel. PRT-filerna genereras av VBSP, vilket är ett verktyg som används för att kompilera raw Valve Map .VMF -filer i formatet Binary Space Partition (BSP) så att de kan användas i BSP-baserade spelmotorer. Dessa .BSP -kartor måste vara helt "förseglade", vilket innebär att de inte kan ansluta till det svarta oändliga området runt kartan. Om kartorna inte är helt täta, kommer de inte att fungera korrekt i spelet.

Om nivån är förseglad skapar VBSP en [mapname] .prt-fil som sedan används av VVIS för att beräkna synlighet av objekt och förbättra kartans prestanda genom att kommunicera vilka objekt som ska göras. Om det finns en läcka i kartan rapporterar VBSP det och genererar inte PRT-filen, vilket gör att VVIS inte utför siktberäkningarna.

OBS! Eftersom PRT-filer sparas i en text format kan du öppna dem med en textredigerare, till exempel Microsoft Anteckningar eller Apple TextEdit. Du kan dock behöva ändra .prt-filtillägget till .txt för att öppna det i textredigeraren.

Allmänning PRT filnamn

[mapname] .prt - PRT-filer namnges efter kartan / nivån för vilken de lagrar portalinformation. Ett exempel på ett PRT-filnamn är d1_canals_06_d.prt.

Program som öppnas PRT filer

Om PRT filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil prt-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Valve Source Portal File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.


Senaste kommentarerna

Anonym:
Hej! Enligt vad jag förstår används .prt-tillägg huvudsakligen för att skapa delar och senare sätta ihop dem. Tack för att du förklarar lite mer om de mest populära, t.ex. de som används av CAD-program. Detta låter ungefär som det alternativ som används av Autodesk eller SolidWorks och jag undrar vad som är de viktigaste skillnaderna mellan varje delformat. Det var uppfriskande att höra också om andra användningsområden, t.ex. de som Corel använder för att skapa presentationer eller skrivarrelaterade filer. Slutligen är det häpnadsväckande att det också kan fungera som ett textfilformat som kan öppnas med TextEdit för att ändra videospelsbeteende.