Hemsida : Filtillägg : .session Fil

.session Fil

Filtyp 1CATIA 4 Session File

Utvecklare Dassault Systemes
Kategori 3D Image Files
Format Binary

Vad är SESSION file?

Sessionsfil skapad av CATIA version 4, ett program som används för 3D-produktdesign och simulering; innehåller referenser till .MODEL filer eller kopior av MODEL-filer, beroende på det valda spara alternativet; brukade spara modeller från en arbetssession.

Program som öppnas SESSION filer
Windows
Adobe Acrobat
Okino Computer Graphics PolyTrans
Dassault Systemes CATIA
Linux
Adobe Acrobat
Dassault Systemes CATIA
Macintosh
Adobe Acrobat

Filtyp 2Mozilla Firefox Session File

Utvecklare Zeniko
Kategori Textfiler
Format N/A

.SESSION alternativnummer 2

Sessionsfil skapad av Session Manager, en Mozilla Firefox och Seamonkey extension; innehåller webbläsarsessioner som består av data som beskriver ett nuvarande tillstånd i Firefox, t.ex. historia, textdata och cookies.

Mer information

Session Manager automatiskt eller på användarens kommando sparar och återställer tillståndet i Firefox-fönster vid start och efter kraschar. De resulterande SESSION-filerna gör det möjligt att enkelt spara och återställa data över Mozilla Firefox-sessioner.

OBS: SESSION-filer börjar alltid med strängen "[SessionManager v2]".

Program som öppnas SESSION filer
Windows
Mozilla Firefox
Linux
Mozilla Firefox
Macintosh
Mozilla Firefox
WEB
Session Manager

Om SESSION filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil session-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Mozilla Firefox Session File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.