Hemsida : Filtillägg : .u3i Fil

.u3i Fil

Filtyp U3 Application Information File

Utvecklare N/A
Kategori Textfiler
Format XML

.U3I alternativnummer

Innehåller information om en U3 smart applikation ( .U3P file) i ett XML-format; innehåller programmets version, hämtningsväg och arbetsparametrar.

Mer information

U3I-filer heter vanligtvis "Manifest.u3i" och används av U3 Launcher för att beskriva U3-applikationer.

Program som öppnas U3I filer
Windows
Referenced by the U3 Launcher

Om U3I filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil u3i-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen U3 Application Information File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.