Hemsida : Filtillägg : .sv$ Fil

.sv$ Fil

Filtyp AutoCAD Automated Backup File

Utvecklare Autodesk
Kategori Backup filer
Format Binary

.SV$ alternativnummer

Backup-fil skapad av AutoCAD 2D och 3D-designprogramvara; lagrar en säkerhetskopia av den nuvarande arbetsdesignen ( .DWG file) och skapas automatiskt av programvaran; raderas automatiskt när programvaran stängs av.

Mer information

SV $ -filer kan "konverteras" till en DWG-fil genom att byta namn på filtillägget från ".sv $" till ".dwg."

OBS: SV $ -filer skiljer sig från .BAK filer, som är manuella säkerhetskopior skapade när du använder kommandot Spara.

Program som öppnas SV$ filer
Windows
Autodesk AutoCAD
Macintosh
Autodesk AutoCAD

Om SV$ filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil sv$-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen AutoCAD Automated Backup File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.