Hemsida : Filtillägg : .xhtml Fil

.xhtml Fil

Filtyp Extensible Hypertext Markup Language File

Utvecklare N/A
Kategori Webfiler
Format XML

.XHTML alternativnummer

En XHTML-fil är en webbsida som skrivs i XHTML, en omformulering av HTML 4 som en XML 1.0-applikation. Den använder vanliga HTML-taggar, men måste överensstämma med strängare XML-riktlinjer.

Mer information

Många nuvarande webbplatser innehåller webbsidor baserade på antingen XHTML 1.0 eller XHTML 1.1-specifikationen.

Program som öppnas XHTML filer
Windows
AbiSource AbiWord
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
ACD Systems Canvas
Microsoft Visual Studio
Calibre
Adobe RoboHelp
Microsoft Edge
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit
Linux
AbiSource AbiWord
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
Calibre
IDM UltraEdit
Macintosh
Adobe Dreamweaver
Mozilla Firefox
Richardson EditRocket
Apple Safari
Calibre
Adobe ColdFusion Builder
IDM UltraEdit
iOS
Apple Safari

Om XHTML filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil xhtml-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Extensible Hypertext Markup Language File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.