Programvara : Adobe : Adobe ColdFusion Builder

Adobe ColdFusion Builder

Version
2016
Plattforms
Licens Commercial
Kategori Internet

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Anpassningsbar Eclipse-baserad utvecklingsmiljö
  • Intelligenta verktyg för källkodsproduktivitet för CFML, HTML, JavaScript och CSS
  • Kod förhandsgranskningar i de stora webbläsarna
  • Integration med Microsoft Office, Sharepoint och Exchange Server

ColdFusion Builder är en kommersiell IDE som används för att skapa webbsidor på serverns sida. Den är byggd på Eclipse Open Source-plattformen, samma programvara som driver Adobe Flash Builder-programmet.

ColdFusion Builder-gränssnittet kan anpassas till olika arbetsytorlayouter, kallade "perspektiv". Varje perspektiv gör det möjligt för dig att anpassa IDE för ett specifikt utvecklingsändamål, till exempel webbdesign, programmering eller implementering. ColdFusion Builder erbjuder verktyg för hantering av lokala och avlägsna ColdFusion-servrar. En inbyggd panel visar tillgängliga servrar och innehåller kontroller för att starta och stoppa varje server. Panelen låter dig också se ColdFusion-serverns loggar och ger menyalternativ för att starta serverns monitorer och administrationssidor. Om det behövs kan du konfigurera flera servrar för ett enda projekt. Exempelvis kan ett webbprojekt upprättas för att använda både utvecklings- och produktionsservrar.

ColdFusion Builders IDE (Integrated Development Environment) innehåller flera produktivitetsverktyg för att utveckla ColdFusion-applikationer. Källkodsredigeraren ger syntaxmarkering, smarta popup-fönster, kodfärdigställande och andra inbyggda intelligensfunktioner. Webbläsarvyn visar förhandsgranskningar av den aktuella applikationen medan den utvecklas. Dessutom ingår flera guider för att generera programmoduler, till exempel Objekt till Relational Mapping (ORM) -kod och andra databaskomponenter. Eftersom ColdFusion är Eclipse-baserad kan du förlänga IDE-filen med tredjeparts plugins (eller "extensions") tillgängliga för Eclipse-gemenskapen. Adobe innehåller också ett ramverk som låter dig skapa plugins med ColdFusion Markup Language (CFML), även om Eclipse plugins är native skrivna i Java. Du kan dela ColdFusion-projekt på webbplatsen RIAForge på nätet.

Om du är en webbutvecklare eller programmerare som skapar ColdFusion-serverprogram, är ColdFusion Builder ett mycket användbart program. Det ger dig en stor mängd funktionalitet och hjälper dig att skriva renare kod snabbare. När du försökte det själv kommer du genast att upptäcka fördelarna.

Uppdaterad: 29 augusti 2016

▶ Primär filtillägg

.cfm – ColdFusion Markup File

▶ Andra filtillägg används Adobe ColdFusion Builder 2016

Stödda filtyper
.JS JavaScript File
.HTML Hypertext Markup Language File
.CSS Cascading Style Sheet
.CFML ColdFusion Markup Language File
.CFC ColdFusion Component File
.XHTML Extensible Hypertext Markup Language File
.XML XML File
Ytterligare relaterade filformat
.DTD Document Type Definition File
.XSD XML Schema Definition
.DBM ColdFusion Server File
.TXT Plain Text File
.HTM Hypertext Markup Language File
.JAR Java Archive File
.JAVA Java Source Code File