Använd Photoshop-plugins i Irfanview

Den populära, gratis bildvisningsapplikationen IrfanView stöder många Adobe Photoshop-plugins som använder filtypen 8BF. Dessa plugins måste dock läggas till via en separat installationsfil - de flesta levereras inte med IrfanView-standardprogrammet.

Dessa instruktioner fungerar med IrfavView version 4.5.3.


Skaffa Photoshop-plugins

För att komma åt dessa ytterligare plugins måste du ladda ner och installera dem. IrfanView stöder både 32- och 64-bitarsapplikationer; välj plugin-installationsprogrammet som matchar det bitdjup som din installerade version av IrfanView.

IrfanView Plugins (32-bitars installationsprogram) IrfanView Plugins (64-bitars installationsprogram)

Använd Photoshop Plugins

När plugins-programmet har installerats kan du komma åt dem via Bild > Adobe 8BF-plugins meny. Pluginsna integreras i IrfanViews användargränssnitt, under Bild-menyn. Aktivera dem som om du använder något annat plugin eller filter.

Använd kontrollpanelen för Adobe 8BF-filter - nås genom att trycka på Ctrl + K— Att kedja samman olika 8BF-filter för att skapa kompositfilter. Denna avancerade teknik hjälper till att automatisera vanliga projekt som konsekvent använder samma plugins som tillämpas i en specifik sekvens.


Lägg till ytterligare plugins

Sätt 8BF-filer från andra platser i IrfanView-plugin-mappen. 64-bitarsversionen av IrfanView håller Adobe-kompatibla 8BF-plugins i C: Program Files (x86) IrfanView Plugins Adobe 8BF mapp.

IrfanViews stöd för Adobe Photoshop-plugins är inte perfekt. Om du skaffar 8BF-filer utanför det godkända installationsprogrammet, lägg till dem i plugin-mappen en i taget så att du inte kraschar IrfanView. Om programmet inte gillar ett plugin, raderar du det bara från mappen.


Lämna en kommentar