PPTX-fil (vad det är och hur man öppnar en)

Vad att veta En PPTX-fil är en Microsoft PowerPoint Open XML-presentationsfil. Öppna en med PowerPoint Viewer eller PowerPoint, Google Slides eller ett annat Office-alternativ. Konvertera till PDF, ODP och andra med samma program eller använd en omvandlare som Zamzar. Den här artikeln förklarar vad PPTX-filer är, vilka program som öppnar dem och hur man konverterar … Läs mer